Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

 

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Flexaro streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Flexaro niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Flexaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Flexaro en de gebruiker van de website ontstaan.

Flexaro garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Flexaro te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Flexaro heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Flexaro aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van Flexaro zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Flexaro daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Flexaro, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Flexaro op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Flexaro geen aansprakelijkheid met betrekking tot

  • defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  • de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld
  • het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Flexaro of aan u
  • het al dan niet functioneren van deze internetsite
  • misbruik van de internetsite
  • het verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Flexaro behoudt zich het recht voor om informatie op deze internetsite te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Kunnen wij u ook van dienst zijn?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Informatie

Contact
030-7812345
Ook via Whatsapp

Adres
Swammerdamweg 12
3401 MP  IJsselstein

Openingstijden
Maandag – vrijdag
09:00 – 17:00 uur

Algemeen
KvK 74389890
BTW NL002137381B05

Nieuwsbrief ontvangen?

Werkgebied

Flexaro is centraal in het land gevestigd. Ons werkgebied ligt voornamelijk binnen een uur reisafstand vanaf Utrecht

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacy- en Cookieverklaring